Wystawa pamięci Marcina Antonowicza Dokumenty Uniwersytet Gdański

Odwołanie prof. Mariana Kwapisza i doc. Jerzego Grzywacza

Dokumenty związane z odwołaniem prof. Mariana Kwapisza, dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG

  • Odwołanie prof. Mariana Kwapisza (Warszawa, 27 listopada 1985 r., minister nauki i szkolnictwa wyższego, w/z ministra podsekretarz stanu prof. dr hab. Stanisław Nowacki)
  • Opinia w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marianowi Kwapiszowi z Instytutu Matematyki UG (Gdańsk, 12 grudnia 1985 r., Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Uczelniany, I Sekretarz KU PZPR UG Bogdan Jurkiewicz)
  • Oświadczenie (Gdańsk, 23 stycznia 1986 r., Marian Kwapisz)

[marian_kwapisz_odwołanie, pdf, 4 s., 9,86 MB]

Dokumenty związane z odwołaniem doc. Jerzego Grzywacza, prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG

  • Odwołanie doc. Jerzego Grzywacza (Warszawa, 27 listopada 1985 r., minister nauki i szkolnictwa wyższego, w/z ministra podsekretarz stanu prof. dr hab. Stanisław Nowacki)

[jerzy_grzywacz_odwołanie, pdf, 1 s., 1,12 MB]

Ostatnio modyfikowane: 03.11.2010