Wystawa pamięci Marcina Antonowicza Dokumenty Marcin Antonowicz

Marcin Antonowicz

 • Teczka studenta Marcina Antonowicza


  Teczka studenta Marcina Antonowicza (z archiwum Uniwersytetu Gdańskiego) • Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku


  Aktotwórca
  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Olsztynie

  Tytuł teczki
  Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. "STUDENT" • Dokumenty tragedii olsztyńskiej


  Komitet Helsiński w Polsce
  Dokumenty tragedii olsztyńskiej
  Oficyna Wydawnicza Pokolenie
  WARSZAWA 1988 • Zestaw nr 4


  Zestaw nr 4 (DOKUMENT)
  sporządzono przy pomocy KZ "Solidarność" UG
  Gdańsk, 4 marca 1986 r.

  Zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Olsztynie z dnia 10 lutego 1986 roku o umorzeniu śledztwa • Raport Rokity (załączniki)


  Raport Komisji Nadzwyczajnej do zbadania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Załączniki:

  • mec. Maria Połubińska, Informacja dotycząca sprawy Marcina Antonowicza
  • Wojciech Krajewski, Analiza akt śledztwa w sprawie śmierci Marcina Antonowicza prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie pod sygn. akt. 3 Ds. 66/85


 • Brunon Synak, Moja kaszubska stegna


  Brunon Synak

  Moja kaszubska stegna
  Wydawnictwo Bernardinum
  Pelplin 2010

  Rozdział
  Uniwersytet - moja miłość (fragment) • Leszek Biernacki, Wiosna wolności


  Leszek Biernacki

  Wiosna wolności
  Studenci i robotnicy
  Gdańsk 1985-1989

  Rozdział III
  „Wyplenienić z korzeniami elementy antysocjalistyczne”
  (fragment "Student z Gdańska") • Pogrzeb śp. Marcina Antonowicza


  Plakietka, którą studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego nosili podczas pogrzebu śp. Marcina Antonowicza

  • Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Karola Taylora (tekst i nagranie)
  • Przemówienie o. Stanisława Tasiemskiego, duszpasterza akademickiego Gdańska
  • List Lecha Wałęsy


 • Mirosław Krupiński, Po latach


  Mirosław Krupiński, Po latach (fragmenty)
  źródło: http://members.iinet.net.au/~miroslaw/po-latach.htm • Wycinki prasowe


  • Tygodnik Mazowsze nr 145 z 7 listopada 1985 r.

  • Portowiec, organ prasowy Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zarządu Portu Gdańsk nr 86 z 11 listopada 1985 r., nn s., Tragiczna śmierć

  • Z Dnia Na Dzień, serwis informacyjny NSZZ Solidarność RKS Dolny Śląsk, nr 40/384, 10 - 16 listopada 1985 r., 1 s., Zbrodnia w Olsztynie

  • Rozwaga i Solidarność, Stocznia Gdańska, nr 44 z grudnia 1985 r. 1-2 s., Pogrzeb Marcina Antonowicza

  • Gryps, biuletyn Terytorialnego Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej nr 45 z grudnia 1985, s. 4, Stanowisko gdańskich lekarzy w sprawie śmierci Marcina Antonowicza

  • Kontakty nr 35, październik 1986 r., Pismo Solidarności pracowników oświaty - Gdańsk, Październikowe rocznice

  • Posłaniec Warmiński nr 12/6, 28 marca 2010 r., s. V, Z dobroci serca. Koncert charytatywny "Wspieramy stypenium im. Marcina Antonowicza" • Gazeta Uniwersytecka


  Gazeta Uniwersytecka
  Pismo studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego
  nr 8 (40), listopad 1995

  W dziesiątą rocznicę śmierci Marcina Antonowicza • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


  Postanowieniem z 12 sierpnia 2007 r. Marcin Antonowicz odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski • Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie z 2 grudnia 2003 r.


  Pismo naczelnika OKŚZpNP w Lublinie do Prezesa Stowarzyszenia "PRO-PATRIA" w Olsztynie [Lublin, 2 grudnia 2004 r.] • Uchwała Rady Miasta Olsztyn z 1 grudnia 2004 r.


  Uchwała nr XXXVII/459/04 Rady Miasta Olsztyn z 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ba terenie miasta Olsztyn • Stypendia im. Marcina Antonowicza


  Stypendia im. Marcina Antonowicza

  • Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO-PATRIA
  • Uniwersytet Gdański